Mobirise Site Maker

پشتیبانی پروژه های اسکادا و دیسپاچینگ

پشتیبانی در روند اجرا و نصب و راه اندازی و  همچنین در زمان اجرای پروژه و بهره برداری

مشاوره در زمینه سامانه  اسکادا و دیسپاچینگ

مشاوره و تهیه اسناد تفضیلی برای کلیه پروژه های اسکادا و مانیتورینگ در تمامی حوزه های صنعت نظیر نفت و گاز، برق و آب

نصب و راه اندازی محصولات اسکادا

آماده سازی و نصب و راه اندازی سامانه های مرتبط با حوزه فناوری اسکادا و پروژه های مانیتورینگ به همراه انتقال دانش فنی  روز آوری شده برای اجرای دقیق و سریع عملیات از بدو شروع پروژه تا پایان

تامین تجهیزات پروژه های اسکادا

تامین سریع و امن تجهیزات از کلیه برندهای مطرح و صنعتی تامین کننده تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری حوزه فناوری اسکادا و مانیتورینگ به همراه انتقال دانش فنی و مهندسی

ساخت و تولید محصولات حوزه اسکادا

ساخت کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با حوزه فناوری اسکادا و مانیتورینگ مطابق با خواست کارفرما و منطبق با نیازهای به روز شده حوزه اتوماسیون صنعتی

آموزش سامانه های اسکادا و دیسپاچینگ

برگذاری دوره های آموزشی در سطح سخت افزار و نرم افزار برای  کلیه  سطوح سامانه های اسکادا و مانیتورینگ و اتوماسیون صنعتی به همراه آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و فیلد